Informacja dla Rodziców i Opiekunów
Informacje

Są już gotowe listy dzieci przyjętych do naszej szkoły.

Ze względu na ochronę danych osobowych listy te publikujemy wyłącznie w wersji drukowanej - są dostępne na drzwiach głównych szkoły.

WAŻNE!

Jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach  prosi rodziców dzieci przyjętych do kl. „0” oraz  do oddziałów przedszkolnych dla „3-5” latków o złożenie druku „Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego”. Oświadczenie można pobrać i  złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 05 kwietnia 2019 r.

Niezłożenie oświadczenia w wskazanym terminie skutkuje skreślenie dziecka z listy przyjętych do oddziału.


 


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019