Wiosna przybyła!
Wydarzenia

21 marca jest od lat w naszej szkole dniem samorządności. Organizuje go samorząd szkolny wraz z opiekunem. Dla dzieci z klas „0” – III dzień zorganizował Mały Samorząd Szkolny.

zielony połaczony z kwiatowymi motywami.

            Dzień podzielony był na trzy części. W pierwszej uczniowie klas I-III wzięli udział
w zajęciach zatytułowanych „Duże decyzje małych ludzi”. Ich celem było zrozumienie idei samorządności i demokracji w społeczeństwie oraz roli samorządu uczniowskiego  w szkole. Z uczniami spotkała się też p. Katarzyna Lis – przedstawicielka Rady Sołeckiej Długiego Krza. Opowiedziała o samorządności we wsi – o działalności sołtysa i członków rady sołeckiej.

            W drugiej uczniowie klas „0” –III „witali wiosnę zdrowo i sportowo”. Pracowali metodą stacyjną. Na I stacji poznawali piramidę zdrowia i zasady zdrowego stylu życia, uczyli się odróżniać zdrowe i niezdrowe pokarmy. Na stacji II przygotowywali
i spożywali zdrowe wiosenne kanapki z nowalijkami. Na III stacji przygotowywali
i prezentowali scenki dramowe dotyczace zdrowego stylu życia. Stacja IV to wiosenny tor przeszkód rozwijający sprawność ruchową i zwinność.

            Ostatnia część dnia związana była z tradycją żegnania Marzanny. W tej części do uczniów dołączyły dziecii z oddziału przedszkolnego. Wszyscy przeszli przez wieś barwnym korowodem, z radosnymi okrzykami i towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych. Na czele niesiono Marzannę przygotowaną na zajęciach świetlicowych pod okiem p. Sylwii. Po przejściu nad staw, Marzannę pożegnano rymowanką „Marzanno. Marzanno, ty zimowa panno dzisiaj cię żegnamy, bo wiosnę witamy” i spalono,

            Dzień dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń.

Nad. H. Winczewska


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019