Seniorzy świętowali
Wydarzenia

Czerpiemy przyjemność ze wspólnych spotkań, rozmów lub wspomnień. Potrafimy rozmawiać o minionych  latach naszego życia, przywołujemy z pamięci naszych znajomych, przyjaciół oraz  rówieśników ze szkoły podstawowej. Okazją do takich dyskusji jest uroczystość Dnia Seniora organizowana w naszej szkole. 

To już tradycja, że to świętowanie ma miejsce w ,,tłusty czwartek”. Spotkanie tak zacnych gości rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. kanonik Bogdan Drozdowski, Proboszcz wygodzkiej Parafii pod wezwaniem Św. Józefa.  Większość Seniorów ze wzruszeniem uczestniczyło w uczcie eucharystycznej, składając swoją przyszłóść opatrzności bożej, pamiętając o Tych, którzy odeszli. Słowa księdza kanonika, bezpośrednio skierowane do Gości wzmacniały ducha, pokrzepiły zebranych w nadziei, że w każdym położeniu mamy za co dziękować Panu Bogu, należy jedynie wnikliwiej spojrzeć na swoje życie. W tej chwili przyświecały nam słowa św. Jana Pawła II:

,,Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością”. Księdzu Proboszczowi jesteśmy wdzięczni za ciepłe słowa, troskę oraz życzliwość, którą obdarza wszystkich Seniorów oraz całą społeczność szkolną.

Nauczyciele naszej szkoły poczynili starania, aby uczniowie umilili tę uroczystosć. Najmniejsze dzieci z oddziału przedszkolnego ,,3-5” latki z Lisich Jam, pod kierownictwem Pani Marii Klajn oraz Adriany Stromskiej przedstawiły w sposób humorystyczny wiersz Juliana Tuwima ,,Rzepka”. Działalność artystyczna najmniejszych naszych pociech spotkała się z uznaniem oraz gromkimi brawami zebranych gości.  Swoje umiejętności aktorskie przedstawili uczniowie klasy VII pod bacznym okiem Pań: Anny Reiter oraz Angeliki Wenta w inscenizacji pod tytułem ,,Starka i Stark”, w której dzieci nie znalazły chwili dla swoich bliskich, jednakże sumienie podpowiedziało, że czas spędzony ze swoją rodziną jest bardzo cenny.

Wspominamy poruszającą chwilę, w której wybieraliśmy Seniora Roku. Z grona Seniorów ze Sołectwa Długi Kierz wyróżniono Panią Józefę Czaja oraz Pana Stanisława Makurat. Natomiast ze Sołectwa Leszczynki wyróżniono Panią Martę Zaworską oraz Pana Czesława Woźniak. Serdeczne życzenia złożyli: Pan Zbigniew Fularczyk – z-ca wójta Gminy Sierakowice, Pani Aleksandra Dąbrowska- Konkol- dyrektor szkoły oraz Sołtysi, Grzegorz Wittka,  Stanisław Zaworski. Osoby wyróżnione otrzymały upominek od swoich Sołtysów oraz życzenia błogosławieństwa bożego, wielu lat życia w zdrowiu.

W imieniu organizatorów: Pana Ryszarda Klajn, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, Sołtysa Sołectwa Długi Kierz, Pana Grzegorza Wittka, Sołtysa Sołectwa Leszczynki Pana Stanisława Zaworskiego oraz Pani Aleksandry Dąbrowskiej- Konkol, dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego z Lisich Jam, zebrani Seniorzy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Podczas uroczystości przygrywał Zespół ,,TAMIR”, Państwa Mirosławy i Tadeusza Reiter.

 

Życzymy sobie wzajemnie, ażeby w tak miłym towarzystwie spotkać się ponownie za rok!

 Nad. Maria Klajn


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019