Ewakuowano szkołę
Wydarzenia

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 31 października 2018 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego, wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na boisku przed szkołą, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Na boisku Pani Dyrektor sprawdziła obecność uczniów.

     Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Po zakończonym alarmie uczniowie powrócili na lekcję.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019