OCHRONA PRAW DZIECKA
OCHRONA PRAW DZIECKA

10 grudnia z inicjatywy Samorządu Szkolnego odbył się Dzień Ochrony Praw Dziecka. Z tej okazji w klasach odbyły się pogadanki na ten temat. Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach świata.
W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. Dziecko ma prawo m.inn. do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości
 • pytania „dlaczego” i otrzymywania odpowiedzi,
 • być kochanym takim, jakim jest,
 • do wygrywania,
 • do wolności,
 • szacunku.

Na szkolnej gazetce została umieszczona również prośba do rodziców:
Szanuj mnie, żebym szanowała innych.
Wybaczaj, żebym umiała wybaczać.
Słuchaj, żebym umiała słuchać nie bij, żebym nie biła.
Nie poniżaj, żebym nie poniżała.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać.
Nie wyśmiewaj, nie obrażaj.
Nie lekceważ, kochaj mnie, żebym umiała kochać.
UCZĘ SIĘ ŻYCIA OD CIEBIE.
POSTĘPUJĘ TAK, JAK MNIE NAUCZYŁEŚ.

podpisano: Twój skarb ; Twoje dziecko.


Marcelina Domaszk


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019