PRÓBNA EWAKUACJA
PRÓBNA EWAKUACJA

8 października o godz. 12.10 dźwięk dzwonka alarmowego rozpoczął ewakuację wszystkich znajdujących się w naszej szkole. Po jego usłyszeniu uczniowie wraz z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły niezwłocznie udali się do najbliższych możliwych wyjść ewakuacyjnych. Po opuszczeniu szkoły wszyscy skierowali się na szkolne boisko gdzie sprawdzono, czy liczba uczniów się zgadza. Nauczyciele zameldowali liczbę ewakuowanych osób Dyrektorowi szkoły. Celem akcji była kontrola przygotowania szkoły na wypadek zagrożenia.

Redakcja


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019