NAUKA ZDALNA OD 29.03.2021 R.
Informacje

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje że na podstawie rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. 

Wszystkie zajęcia od klas "0" do VIII będą realizowane zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje udostępniane będą rodzicom poprzez e-dziennik.

 






Wybierz klasę:



Plan ważny od 23.09.2019