Praca szkoły od 15 marca 2021 r.
Informacje

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach informuje, że od 15 marca 2021 r. do 28 marca 2021 r.  organizacja pracy szkoły będzie wyglądać następująco:

 - oddziały przedszkolnenauczanie stacjonarne w szkole

 - klasy I – IIInauczanie hybrydowe, według poniższego harmonogramu:

- klasy IV – VIIInauczanie zdalne w domu na dotychczasowych zasadach

Szczegółowe informacje rodzicom i uczniom będą przekazywane na bieżąco poprzez e -dziennik.

Dodatkowo przypominam!

Dzień 19 marca 2021 r. (piątek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – VIII.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019