Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Informacje

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!


Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Szczegółowe informacje na stronie: 

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019