Urząd Gminy Sierakowice nieczynny dla interesantów
Informacje

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek) do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Sierakowice podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W celu uzyskania informacji jak załatwić sprawę rekomendowany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem

e-mail sierakowice@sierakowice.plInformacje dotyczące Referatów i Samodzielnych Stanowisk w Urzędzie Gminy Sierakowice wraz z numerami telefonów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy. Wykaz numerów telefonów

Sprawy będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Adres skrzynki ePUAP: 
/0hw96d3pqx/skrytka
Potwierdzenie profilu zaufanego możliwe jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Załatw sprawy urzędowe przez internet na ePUAP więcej.

Do Urzędu Gminy Sierakowice wpuszczani będą jedynie pracownicy. Wyjątek stanowią zgłoszenia zgonów oraz urodzeń, które będą realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania pod numerem telefonu 58 681 95 40.

Urząd Gminy Sierakowice
bip: http://sierakowice.biuletyn.net
e-mail:  sierakowice@sierakowice.pl
adres skrzynki ePUAP: /0hw96d3pqx/skrytka


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019