15 lat Polski w Unii Europejskiej
Wydarzenia

15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii naszego kraju. Dziś jesteśmy pełnoprawnym członkiem europejskiej wspólnoty wolnych narodów, współtworzącym obraz zjednoczonej Europy. Dzięki integracji rozwijamy się i otwieramy przed kolejnymi pokoleniami nowe możliwości w poczuciu wzajemnego szacunku i tolerancji wobec odmiennych zwyczajów i kultur. Dziś, w 15. rocznicę wejścia Polski do UE możemy spojrzeć z perspektywy - jak nasz kraj wyglądał 15 lat temu, a jak wygląda obecnie. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w kontekście wyborów do Parlementu Europejskiego, które odbędą się już niedługo - 26 maja.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019