Żywa lekcja historii
Wydarzenia

25 stycznia  naszą szkołę odwiedziła grupa artystyczna „ARKONA” z Agencji Widowisk Historycznych z Torunia. Grupa aktorów zaprezentowała żywą lekcję historii dotyczącą walk niepodległościowych  „Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości”. 

Aktorzy przypomnieli i utrwalili w bardzo dostępnej formie informacje o zrywach narodowych i dążeniach Polaków do niepodległości. Żywiołowej narracji towarzyszyła demonstracja  mundurów i wyposażenia żołnierza niemieckiego, polskich legionistów Józefa Piłsudskiego i żołnierzy Armii Błękitnej powstałej we Francji pod dowództwem generała Hallera. Uczniowie dowiedzieli się sporo na temat plebiscytów, jakie przeprowadzono na terenie byłych zaborów i ich znaczenia w procesie kształtowania granic państwa polskiego. Dużą atrakcją okazała się zademonstrowana scenka rekrutacji legionistów i pokaz musztry żołnierzy polskich. Uczniowie biorący udział w dramie wcielili się w role ochotników i żołnierzy. Widowisko zakończył pojedynek na szable oficera armii niemieckiej i polskiej w umundurowaniu i uzbrojeniu odpowiednim temu okresowi. Zwycięzcą został legionista Piłsudskiego.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w scenkach historycznych. Mogli przymierzyć stroje żołnierskie, wziąć udział w rekrutacji do Legionów czy też uczestniczyć plebiscycie.

Lekcję zakończył konkurs wiedzy, w którym nagrodą, za poprawne odpowiedzi, była pamiątkowa moneta z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego.

Nad. H. WinczewskaWybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019