Wyjątkowy wieczór w szkole
Wydarzenia

W dniu 23 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 odbyła się pierwsza w historii tej szkoły wieczornica p.t.: "Jedną drogą dziś wszyscy idziemy”. 

Młodzi wykonawcy w montażu słowno-muzycznym uczcili pamięć Polaków, którzy walczyli o wolność i tożsamość narodową, a także przypomnieli inne, ważne wydarzenia dla każdego Polaka wpisujące się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, a mianowicie 60-ta rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły, a także Jego 40-ta rocznica wyboru na Stolicę Piotrową.

Uczniowie recytowali poezję patriotyczną, wspominali trudne momenty w dziejach naszej ojczyzny, śpiewali pieśni takie jak: „Mała Ojczyzna”, utwór o Janie Pawle II, „Idą leśni”, „Wojenko, wojenko…”, „Rozkwitają pąki białych róż”, „Uwierz Polsko”.  Pieśni historyczne i patriotyczne są częścią naszej tożsamości narodowej, opowiadają o naszych dziejach, sławią bohaterów, krzepią ducha.

W wieczornicy wzięli udział uczniowie, rodzice, a także zaproszeni gości, wśród nich pracownicy szkoły będący już na emeryturze, nauczyciele z  zaprzyjaźnionej szkoły z Kamienicy Szlacheckiej, a także p. Marta Flisikowska (1943) z Łączyna i p. Józef Klasa (1936) z Sierakowic, którzy przeżyli II wojnę światową i podzielili się swoimi życiowymi wspomnieniami. Pani Marta opowiedziała jak wyglądała nauka w szkole w okresie powojennym, a pan Józef o tym jak wyglądało życie w obozie w Potulicach, do którego był wywieziony wraz z mamą i rodzeństwem. Również dowiedzieliśmy się od pana Józefa, że 62 lata temu, w roku 1956 był nauczycielem w naszej szkole, co było dla nas bardzo miłą niespodzianką.

Wieczornica była okazją do integracji środowiska lokalnego, niezapomnianą lekcją historii i świadectwem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz znakomitym punktem odniesienia i wstępem do rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat naszej historii zarówno w domu, jak i na lekcjach w szkole.

 

Za scenariusz i reżyserię wieczornicy podziękowania należą się paniom Annie Reiter i Sylwii Piotrowskiej, zaś oprawa muzyczna byłaby niemożliwa bez pani Justyny Pobłockiej.

Staropolskie „Bóg zapłać” kierujemy również w stronę rodziców za pomoc w przygotowaniach oraz słodki poczęstunek. 

Nad. A. Reiter


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019