Realizujemy projekt "Trzymaj formę"
Informacje

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru, nasza szkoła weszła do programu „Trzymaj formę” współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Program realizowany jest w klasach IV-VI do końca roku szkolnego. Głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019