Zapraszamy na wywiadówki
Informacje
 
Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele zapraszają Rodziców i Opiekunów na semestralne spotkania.
25 stycznia 2018 roku wywiadówki w oddziale przedszkolnym wg następującego porządku:
    godz. 14.00 - spotkanie rodziców "3-5"latków w Lisich Jamach - Maria Klajn
    godz. 14.30 - spotkanie rodziców dzieci klasy "0" - Krystyna Głodowska
	godz. 15.00 - spotkanie rodziców "3-5"latków w Szklanej - Alicja Wenta
    
 26 stycznia 2018 roku wywiadówki wg następującego porządku:
    godz. 16.30 - spotkanie rodziców z wychowawcami klasy I-III 
	godz. 17.00-18.00 – zebranie ogólne dla wszystkich rodziców podczas którego nastąpi:
        - zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zmian
         wprowadzonych 30.11. 2017 roku – Halina Winczewska
        - prelekcja przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach
         Pani Danuty Morawskiej nt „ Jak zmotywować dziecko do nauki”
	godz. 18.00 - spotkanie rodziców z wychowawcami klasy IV-VII

 

Do zobaczenia!


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019