Prośba do Rodziców o wypełnienie ankiety internetowej
Informacje

Szanowni Rodzice,

 

W związku z przeprowadzaną przez NIK kontrolą nr P/17/058 „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym”, zwracam się z uprzejmą prośbą o  wypełnienie, przez zainteresowanych rodziców uczniów klas II – VII  anonimowej ankiety on-line.

Link do ankiety: https://zapytania.nik.gov.pl/zdrowie

Zadaniem ankiety jest uzyskanie informacji oraz poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Pozyskane informacje posłużą do analiz przydatnych przy formułowaniu przez NIK uwag systemowych dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Ankieta zawiera 7 pytań jednokrotnego wyboru.

Formularz elektroniczny jest aktywny do 30 listopada 2017 r., po czym zostaje zablokowany i nie będzie możliwości wypełnienia ankiety on-line poza wyznaczonym terminem.

W przypadku wątpliwości i pytań w sprawach merytorycznych dotyczących wypełnienia kwestionariusza, proszę o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z panią Lilą Gniadek – głównym specjalistą kontroli państwowej w Departamencie Zdrowia NIK

(tel. (22) 444-5184, e-mail: lila.gniadek@nik.gov.pl).

Zapytania i uwagi techniczne proszę zgłaszać na adres:pomoc-tech@nik.gov.pl

 
Aleksandra Dąbrowska – Konkol

Dyrektor Szkoły Podstawowej

i m. ks. Anastazego Sadowskiego

w Lisich Jamach


 


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019