Uczyć o bezpieczeństwie
Wydarzenia

W dniu  08 listopada 2017 roku w naszej szkole, odbyła się uroczysta inauguracja programu edukacyjnego „Bezpieczne Życie” realizowanego w powiecie kartuskim.  Program polega na szkoleniu dzieci w wieku od 4 do 10 lat w zakresie bezpieczeństwa. Pilotowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, natomiast w powiecie kartuskim realizowany jest przez Komendę Powiatową PSP przy współpracy 19 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 programem objętych będzie ponad 750 dzieci.

Pani dyrektor Aleksandra Dąbrowska – Konkol przywitała wszystkich zebranych gości, wyrażając zadowolenie, że to właśnie nasza placówka została wytypowana do przygotowania pierwszego spotkania rozpoczynającego realizacje tegoż programu. W uroczystości udział wzięli:

st.bryg.     Piotr Socha       – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

st. kpt.     Fryderyk Mach – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach,

mł.bryg.   Janusz Kobiela  – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kartuzach,

Pan Tadeusz Kobiela         – Wójt Gminy Sierakowice,

Pan Cezary Sreberski         – Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

oraz nauczyciele koordynatorzy programu z 19 szkół realizujących program.

Podczas uroczystości uczniowie klasy II i III, pod kierownictwem pań: Danuty Klajn oraz Marii Klajn przedstawiły występ artystyczno- taneczny, w którym przypominali wszystkim zebranym, młodszym i starszym o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas różnych życiowych czynności oraz przede wszystkim o prawidłowym zachowaniu podczas alarmowania służb ratowniczych. Mamy nadzieje, że realizacja programu ,,Bezpieczne Życie”, wyedukuje w naszych uczniach i nas samych umiejętności, które pozwolą nam żyć bezpieczniej.Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019