Wybory do Samorządu Szkolnego za nami
Wydarzenia

21 IX 2017 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Szkolnego, którego celem było wybranie przewodniczącego samorządu, dwoje jego członków oraz opiekuna. 

W wyborach wzięło udział 81 uczniów z klas III-VII. Komisja w składzie:
- Aleksandra Dąbrowska-Konkol
- Paulina Kotłowska
- Anna Zielke, czuwała nad przebiegiem demokratycznych wyborów i zgodnie stwierdziła, że skład Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:
1. Przewodnicząca – Zofia Bendzmer
2. Członek              – Zuzanna Turzyńska
3. Członek              – Kacper Śleszyński

Opiekuna samorządu nie wyłoniono podczas tych wyborów, ponieważ dwie nauczycielki: Danuta Makurat i Sylwia Piotrowska otrzymały po tyle samo głosów. W związku 

z powyższym dnia 22 września 2017 r odbyła się druga tura wyborów opiekuna samorządu,
w wyniku której komisja stwierdziła, iż opiekunem Samorządu Szkolnego w bieżącym roku szkolnym została pani Sylwia Piotrowska uzyskując 41 głosów.

Po kliknięciu w powyższy obrazek, można zobaczyć więcej zdjęć z przebiegu wyborów. Zapraszamy do oglądania.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019