GÓRA GROSZA
GÓRA GROSZA

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Nasza szkoła od 25.11.2013r. brała udział w Akcji Towarzystwa NASZ DOM pod patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej, na rzecz dzieci z domów dziecka. Podstawowym celem naszej akcji było uświadomienie dzieciom, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości, mogą stworzyć ogromny fundusz – Górę Grosza!W tej akcji więc, każdy chętny mógł mieć swój udział.

 WYNIKI AKCJI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH NASZEJ SZKOŁY :
KLASA :                   RAZEM            NA 1 UCZNIA

O- 19 uczniów    =   64,89 zł     =       3,41 zł     III- MIEJSCE

I- 17 uczniów   =    36,72 zł    =       2,16zł

IIA- 10 uczniów  =   51,91 zł     =       5,19zł      II- MIEJSCE

IIB- 19 uczniów =   15,69 zł     =       0,82 zł

III- 11 uczniów  =    31,45zł     =       2,85zł

IV- 18 uczniów   =    25,88zł     =       1,43zł

V- 13 uczniów    =    27,19zł     =       2,09zł

VI- 19 uczniów   =    108,14      =       5,69zł      I- MIEJSCE                                     

Łącznie: 361,87 zł

Zebrane pieniądze przekazaliśmy na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i  zawodowych rodzin zastępczych.Tę akcję zorganizował samorząd szkolny wraz z p. Bogumiłą Okroj.

Marcelina,Daria


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019