PRAWA DZIECKA
PRAWA DZIECKA

21 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Celem było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, uświadamiając dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać. Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawców z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o Prawach Dziecka i zaangażowani do wykonania prac plastycznych, co pozwoliło na utrwalenie praw w świadomości dzieci. Kolorowe plakaty z przedstawionymi  prawami dziecka zostały wyeksponowane w klasach. Samorząd Uczniowski wraz z panią Bogumiłą Okroj przygotowali tematyczną prezentację. Pani Bogusia wspomniała także o Dniu  Życzliwości propagując w ten sposób wartości takie jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i  działania na rzecz innych.

Martyna, Julia

 


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019