ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KL. I
ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KL. I

W dniu 19 X 2016 roku, wzorem lat ubiegłych, odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Ta symboliczna chwila przyjęcia w poczet uczniów z pewnością na długo zostanie w pamięci pierwszaków oraz ich rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.  Następnie ks. proboszcz kanonik Bogdan Drozdowski poświęcił tornistry i całą ich zawartość. Potem uczniowie klasy pierwszej wraz z uczniami kl. II przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie, wokalne i aktorskie. W dalszej części uroczystości głos zabrała dyrektor szkoły - p. Aleksandra Dąbrowska-Konkol, która podziękowała uczniom za piękny występ. W swej wypowiedzi zapewniła rodziców, że w naszej szkole dzieci będą miały dobre warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, nawiązywania przyjaźni.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów ślubowania. Wszyscy pierwszoklasiści podniesieniem w górę prawej ręki złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Potem  rozpoczęło się  pasowanie na ucznia. Uroczystego pasowania wszystkich pierwszoklasistów dokonała pani dyrektor, która następnie wraz z przewodniczącą Rady Rodziców p. Celiną Treder, wręczyły dzieciom kolorowe dyplomy i słodkie upominki mające przypominać o tej niezwykłej uroczystości. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Mamy nadzieję, że październikowe święto stało się dobrym początkiem na drodze edukacji szkolnej tegorocznych pierwszoklasistów.


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019