DZIEŃ WIOSNY
DZIEŃ WIOSNY

Dnia 21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Samorządności połączony z pierwszym dniem wiosny, który został zorganizowany oczywiście przez Samorząd Uczniowski. O godz. 8.55 wszyscy uczniowie szkoły zebrali się na górnym korytarzu, aby wziąć udział w apelu, którego celem było przedstawienie zadań dla poszczególnych klas, a także przekazania symbolicznego klucza  na ręce przewodniczącej samorządu Adriany Domaszk.
Tego dnia odbyły się lekcje prowadzone przez wybranych uczniów. Zajęcia te spodobały się uczniom, ponieważ nie było kartkówek, sprawdzianów,  prac klasowych ani zadań domowych.
O godz. 10.50  udaliśmy się na salę gimnastyczną na apel podsumowujący, aby zobaczyć efekty naszej pracy. Każda klasa zaprezentowała piosenkę, którą wcześniej wybrano drogą losowania. Występy wszystkich uczniów były bardzo interesujące i podziwiane przez publiczność. Za swój trud włożony w przygotowanie, każda klasa otrzymała w prezencie wiosenny kwiatek w doniczce. Na zakończenie pani Dyrektor otrzymała z powrotem klucz od przewodniczącej. Podziękowała  wszystkim uczniom oraz pani Bogusi Okroj – opiekunowi samorządu, za zorganizowanie „innego” dnia.

Natalia


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019