REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 7 - 9 marca odbyły się rekolekcje szkolne. Ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Łukasz Pierowicz - wikariusz parafii pw. Św. Kazimierza w Kartuzach. Pierwszego dnia, z powodu choroby ks. Łukasza, rekolekcje poprowadził ks. Marcin. Przez te trzy dni śpiewaliśmy piosenki i doświadczaliśmy miłości Boga. Braliśmy czynny udział w przedstawieniach: „O sparaliżowanym paralityku czy „Niewidomym Bartymeuszu”. Na zakończenie spotykaliśmy się na wspólnym Nabożeństwie słowa, gdzie następowało podsumowanie zadań, które mieliśmy do wykonania w klasach. W środę, ostatniego dnia naszych ćwiczeń odbyła się Msza Święta, w której mogliśmy przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.
Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki. Dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić.

Daria


Wybierz klasę:Plan ważny od 23.09.2019